top of page

Stichting Yep Ethiopia

Labor Holland levert een zeer substantiële bijdrage aan stichting Young Entrepreneur Program Ethiopia (YEP Ethiopia). 

De stichting YEP Ethiopia is een initiatief van een aantal ondernemende mensen die passie hebben voor ondernemerschap en onderwijs in Ethiopië. De bestuursleden van YEP Ethiopia brengen een ruimschootse ervaring mee in ondernemerschap, onderwijs en het werken in Oost-Afrika.

De Ethiopische overheid heeft de groei van ondernemersvaardigheden en management know-how hoog op de agenda staan. YEP Ethiopia zet zich in om het midden- en kleinbedrijf in Ethiopië te bevorderen. Het land kent een groeiend aantal grote bedrijven, vaak met contacten in het buitenland. Het zogenaamde topsegment. Daarnaast is er een veelheid aan kleine, lokale zelfstandigen. Ethiopiërs die op enkele vierkante meters (meestal langs de kant van de weg) hun producten verkopen. Variërend van groente tot koffiekannetjes. De tussenlaag, die in westerse landen het Midden en Kleinbedrijf (MKB) wordt genoemd, biedt in Ethiopië veel mogelijkheden voor groei.

YEP Ethiopia is ervan overtuigd dat groei van het middensegment een sterke impuls geeft aan de verdere ontwikkeling van het land. Vanuit deze overtuiging zet de stichting zich in om (kennis van het) ondernemerschap en management in Ethiopië te bevorderen. Kanshebbers worden in de gelegenheid gesteld een effectief opleidingsprogramma te volgen. De deelnemers worden getraind in sleutelvaardigheden die bijdragen aan het succesvol managen van een onderneming. Kennis van het zaken doen en van het managen van een bedrijf wordt overgebracht door mensen die uit ervaring weten wat het is om een bedrijf te runnen. De deelnemers worden gecoacht bij het in de praktijk brengen van de verkregen kennis. Zij worden gestimuleerd om een leidinggevende rol in een bedrijf in te vullen (ondernemende werknemers).

http://yepethiopia.com/nl/

0.png
bottom of page